Fedora Workstation

ScreenHunter_43 Mar. 16 19.01

Fedora Workstation distribuciju Linuxa u ovom primjeru ću instalirati u virtuelnoj mašini koju sam kreirao koristeći ORACLE VM VirtualBox 4 programa koju ću preuzeti sa www.oracle.com sajta. Posljednju verziju Fedore Linuxa ću preuzeti sa https://getfedora.org/ sajta i izbora jednog od ponuđenih tipova operativnog sistema. U ovom slučaju ću izabrati WORSTATION tip operativnog sistema odnosno operativni sistem za desktop i laptop računare sa svim potrebnim programima i alatima za razliku od SERVER verzije koja je namijenjena za serverske sisteme i CLOUD verzije odnosno minimalne verzije sa osnovnim programima naminjene za CLOUD okruženje.

 

ScreenHunter_44 Mar. 16 19.04

 

Klikom na Download now otvara se stranica na kojoj se vrši  izbor imeđu 64-bit ili 32-bit operativnog sistema koji će se preuzeti.

ScreenHunter_45 Mar. 16 19.45Nakon preuzimanja operativnog sistema prelazi se na kreiranje virtuelne mašine. U VirtualBox programu ću kliknuti na New.

– Kreiranje virtuelne mašine

ScreenHunter_46 Mar. 16 20.05

U Create Virtual Machine prozoru u polje Name upisujem naziv virtuelne mašine, u polje Type određujem vrstu operativnog sistema koji će se instalirati u virtuelnoj mašini i na kraju u polje Version određujem verziju izabranog operativnog sistema. Klik na Next.

ScreenHunter_47 Mar. 16 20.07

U slijedećem prozoru podešavam kapacitet RAM memorije za virtuelnu mašinu. Klik na Next nakon podešavanja.

ScreenHunter_48 Mar. 16 20.09Klik na Create za kreiranje novog virtuelnog hard diska.

ScreenHunter_49 Mar. 16 20.11

Klik na na Next nakon izbora tipa novog virtuelnog hard diska, odnosno nakon izbora opcije VDI (VirtualBox Disk Image).

ScreenHunter_50 Mar. 16 20.12

Izabrati ću opciju Dynamically allocated a nakon toga Next.

ScreenHunter_51 Mar. 16 20.14

Klik na Create nakon izbora naziva fajla i određivanja kapaciteta virtuelnog har diska.

ScreenHunter_52 Mar. 16 20.15

Ovim korakom je završeno kreiranje virtuelne mašine i prelazi se na instalaciju operativnog sistema.

ScreenHunter_53 Mar. 16 20.17

– Instalacija operativnog sistema

Sada kada je operativni sistem uspješno preuzet, prelazi se na njegovu instalaciju. Klikom na Start prelazi se na početak procesa instalacije operativnog sistema u virtuelnoj mašini.

ScreenHunter_54 Mar. 17 10.55

U Select start-up disk prozoru ću klikom na žutu ikonicu selektovati na disku preuzeti image fajl Fedora Workstation operativnog sistema a nakon toga kliknuti ću na Start. Kao i kod fizičkog računara kada se podešava u BIOS-u način pokretanja medija ili redosljed pokretanja medija na kojem se nalazi operativni sistem koji će se koristit prilikom instalacije, ova opcija se odnosi na izbor medija na kojem se nalazi operativni sistem i sa kojeg će se pokrenuti instalacija operativnog sistema. Mogao je osim image fajla to biti i fizički CD ili DVD uređaj ili virtuelni CD ili DVD.

ScreenHunter_55 Mar. 17 11.02

U narednom dijelu vršim izbor između dva načina instalacije Fedora Workstation operativnog sistema i to:

  • Try Fedora– pokretanje i korištenje operativnog sistema bez instalacije i brisanja postojećeg operativnog sistema
  • Install to Hard Drive– instalacija operativnog sistema i brisanje postojećeg ako je bio ili instalacija na prazan u ovom slučaju virtuelni hard disk kojeg sam kreirao ranije u procesu definisanja virtuelne mašine

Biram opciju Install to Hard Drive.

ScreenHunter_56 Mar. 17 12.03

 

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s