Linux Mint

Linux Mint distribuciju Linuxa u ovom primjeru ću instalirati u virtuelnoj mašini koju sam kreirao koristeći posljednju verziju ORACLE VM VirtualBox 4 programa koju ću preuzeti sa www.oracle.com sajta. Postupak kreiranja virtuelne mašine je isti kao i za Ubuntu i Fedora Workstation distribuciju Linuxa, a koje sam objasnio u predhodnim primjerima: Ubuntu Linux i Fedora Workstation. Posljednju verziju Linux Mint operativnog sistema ću preuzeti sa http://www.linuxmint.com/download.php sajta i izbora jednog od ponuđenih tipova operativnog sistema. U ovom slučaju ću izabrati Cinnamon tip.

ScreenHunter_57 Mar. 18 14.25

Nakon kreiranja virtuelne mašine, preuzimanja operativnog sistema prelazi se na njegovu instalaciju. Klikom na Start prelazi se na početak procesa instalacije operativnog sistema u virtuelnoj mašini.

ScreenHunter_58 Mar. 18 19.28

Izborom opcije Start Linux Mint počinjr proces instalacije operativnog sistema.

ScreenHunter_59 Mar. 18 19.31

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s