Ubuntu Linux

Ubuntu distribuciju Linuxa u ovom primjeru ću instalirati u virtuelnoj mašini koju sam kreirao koristeći posljednju verziju ORACLE VM VirtualBox 4 programa koju ću preuzeti sa www.oracle.com sajta.

ScreenHunter_48 Feb. 25 12.46

Posljednju verziju Ubuntu Linuxa ću preuzeti sa www.ubuntu.com sajta klikom na Get Ubuntu now link iz Desktop menia.

ScreenHunter_46 Feb. 25 11.25U narednom prozoru vrši se izbor verzije i tipa Ubuntu Linuxa i to:

  • Ubuntu 12.04 LTS – Long Term Support, odnosno verzija operativnog sistema sa dugotrajnom i kontinuiranom podrškom i nadogradnjama do aprila 2017. godine
  • Posljednja verzija Ubuntu operativnog sistema odnosno verzija 13.10.

Kliknut ću na Ubuntu 13.10 verziju za preuzimanje

ScreenHunter_47 Feb. 25 11.28Nakon preuzimanja operativnog sistema prelazi se na kreiranje virtuelne. U VirtualBox programu ću kliknuti na New

ScreenHunter_48 Feb. 25 19.52U Create Virtual Machine prozoru u polje Name upisujem naziv virtuelne mašine, u polje Type određujem vrstu operativnog sistema koji će se instalirati u virtuelnoj mašini i na kraju u polje Version određujem verziju izabranog operativnog sistema. Klik na Next.

ScreenHunter_49 Feb. 25 20.00

U slijedećem prozoru podešavam kapacitet RAM memorije za virtuelnu mašinu. Klik na Next nakon podešavanja.

ScreenHunter_50 Feb. 25 20.04

Klik na Create za kreiranje novog virtuelnog hard diska.

ScreenHunter_51 Feb. 25 20.08Klik na na Next nakon izbora tipa novog virtuelnog hard diska, odnosno nakon izbora opcije VDI (VirtualBox Disk Image).

ScreenHunter_52 Feb. 25 20.11Izabrati ću opciju Dynamically allocated a nakon toga Next.

ScreenHunter_53 Feb. 25 20.15Klik na Create nakon izbora naziva fajla i određivanja kapaciteta virtuelnog har diska.

ScreenHunter_54 Feb. 25 20.18Ovim korakom je završeno kreiranje virtuelne mašine i prelazi se na instalaciju operativnog sistema.

ScreenHunter_55 Feb. 25 20.22Klikom na Start prelazi se na početak procesa instalacije operativnog sistema u virtuelnoj mašini.

ScreenHunter_55 Feb. 25 23.19U Select start-up disk prozoru ću klikom na žutu ikonicu selektovati na disku preuzeti image fajl Ubuntu operativnog sistema a nakon toga kliknuti ću na Start. Kao i kod fizičkog računara kada se podešava u BIOS-u način pokretanja medija ili redosljed pokretanja medija na kojem se nalazi operativni sistem koji će se koristit prilikom instalacije, ova opcija se odnosi na izbor medija na kojem se nalazi operativni sistem i sa kojeg će se pokrenuti instalacija operativnog sistema. Mogao je osim image fajla to biti i CD ili DVD.

ScreenHunter_56 Feb. 25 23.36U Welcome prozoru nakon izbora jezičkih postavki vršim izbor između dva načina instalacije Ubuntu operativnog sistema i to:

  • Try Ubuntu – pokretanje i korištenje operativnog sistema bez instalacije i brisanja postojećeg operativnog sistema
  • Install Ubuntu – instalacija Ubuntu operativnog sistema i brisanje postojećeg ako je bio ili instalacija na prazan u ovom slučaju virtuelni hard disk kojeg sam kreirao ranije u procesu definisanja virtuelne mašine

Biram opciju Install Ubuntu.

ScreenHunter_58 Feb. 26 13.51U Preparing to Install Ubuntu prozoru ću kliknuti na Continue. Opcionalno se može izabrati automatsko preuzimanje nadogradnji u toku instalacije operativnog sistema, odnosno opcija Downloads updates while installing i opcija instalacije dodatnog softvera odnosno Install this third-party software.

ScreenHunter_59 Feb. 26 14.02U Installation type prozoru kliknut ću na Install Now.

ScreenHunter_60 Feb. 26 14.15Kliknti ću na Continue nakon izbora lokacije u Where are you? prozoru.

ScreenHunter_61 Feb. 26 14.33U Keyboard layout prozoru vršim jeszički izbor tastature nakon kojeg ću kliknuti na Continue.

ScreenHunter_62 Feb. 26 14.37U Who are you? prozoru ću popuniti porebna polja za ime, korisničko ime, naziv računara, password i način logovanja u sistem. Klik na Continue.

ScreenHunter_63 Feb. 26 14.45Kliknuti ću na Log in later u One account to log in to everything on Ubuntu prozoru.

ScreenHunter_64 Feb. 26 14.49Pošto je sve podešeno i pripremljeno, počinje instalacija operativnog sistema

ScreenHunter_65 Feb. 26 14.53

ScreenHunter_66 Feb. 26 14.58

Nakon završetka instalacije dobijamo obavještenje o uspješnoj instalaciji operativnog sistema. Kliknut ću na Restart Now.

ScreenHunter_67 Feb. 26 15.19Poslije restarta virtuelne mašine pojavljuje se Ubuntu Desktop. Na ovaj način je operativni sistem u potpunosti instaliran i spreman za rad.

ScreenHunter_68 Feb. 26 15.34

Kroz ovaj primjer sam korak po korak objasnio instalciju posljednje verzije jedne od najpopularnijih i najboljih distribucija Linux operativnog sistema koji predstavlja jednu od najboljih alternativa za Windows operativni sistem koristeći jedan od najboljih programa za kreiranje virtuelnih mašina.

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s