Foxit PDF Reader

Foxit PDF Reader 6 je program za upravljanje pdf dokumenatima, odnosno preglednik pdf dokumenata. Program se preuzima sa www.foxitsoftware.com sajta. Jednostavan je za korištenje i nudi dosta opcija za upravljanje dokumentima.

Otvaranje pdf dokumenata vrši se izborom opcije File-Open

ScreenHunter_354 Jun. 15 17.52

Printanje pdf dokumenata vrši se izborom opcije File-Print

ScreenHunter_355 Jun. 15 18.06

Dokument za ovaj primjer sam kreirao u programu Writer, spasio ga pod nazivom dokument u pdf formatu. U Print prozoru vrši se izbor printera a nakon toga potrebno je kliknuti ću na OK da bi se dokument printao kao na narednoj slici:

ScreenHunter_356 Jun. 15 18.10

Kreiranje pdf dokumenata vrši se izborom opcije Home-From File. U Open prozoru bira se fajl, a nakon toga klik na Open. Nakon otvaranja fajla preostaje još da se spasii pod određenim imenom i na određenoj lokaciji kao što prikazuje naredna slika:

ScreenHunter_477 Jun. 22 13.39

Mogu se povećati područja pdf dokumenta klikom na View a nakon toga izborom opcije Magnifier (lupa sa slovom M u sredini) kao n narednoj slici:

ScreenHunter_358 Jun. 15 19.30

Dodavanje video ili audio fajlova u dokument može se izvršiti izborom opcije  Home-Video & Audio. U Add Video & Audio prozoru klikom na Browse se bira lokacija audio ili video fajla kao i ostali parametri.  Klikom na OK audio ili video fajl je dodat i pokreće u dokumentu kao što prikazuje iduća slika:

ScreenHunter_472 Jun. 22 13.06

Povećanje ili smanjenje dokumenta vršimo izborom opcije View, a nakon toga klikom na Zoom In za povećanje dokumenta ili Zoom Out za smanjenje dokumenta. Rotiranje dokumenta vrši se opcijom View-Rotate View kao što prikazuje naredna slika:

ScreenHunter_471 Jun. 22 12.57

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s