Microsoft Office Professional Plus 2013

Microsoft Office Professional Plus 2013, odnosno 60-to dnevnu 32-bitnu probnu verziju Office 2013 paketa ću preuzeti sa www.technet.microsoft.com sajta klikom na GET STARTED NOW link. Ova verzija Office 2013 paketa sadrži slijedeće programe:

  • Word 2013
  • PowerPoint 2013
  • Excel 2013
  • Outlook 2013
  • OneNote 2013
  •  Access 2013
  • Publisher 2013
  • Lync 2013

ScreenHunter_638 Jul. 05 10.52

U narednom prozoru se dobije Product key koji se može koristiti u slučaju aktivacije Microsoft Office Professional Plus 2013 programa. Klikom na Download link počinje proces preuzimanja programa.

ScreenHunter_641 Jul. 05 11.17

Nakon izbora lokacije gdje će se spasiti preuzeti program potrebno je kliknuti na Save da bi preuzimanje programa počelo.

ScreenHunter_642 Jul. 05 11.29

U Download Manageru može se pratiti kompletan proces preuzimanja programa koji uključuje: ime fajla, progres, odnosno postotak preuzimanja, veličinu fajla, status, sajt sa kojeg se preuzima i lokaciju na disku na kojoj je spašen. Proces preuzimanja se može i pauzirati klikom na Pause i nastaviti kasnije.

ScreenHunter_644 Jul. 05 11.44

Proces instalacije programa počinje dvostrukim klikom miša na setup file nakon preuzimanja programa.

ScreenHunter_649 Jul. 05 13.56

ScreenHunter_645 Jul. 05 13.47

Klik na opciju I accept the terms of this agreement, nakon toga na Continue.

ScreenHunter_650 Jul. 05 13.59

U narednom prozoru vrši se izbor tipa instalacije Microsoft Office Professional Plus 2013 programa. Klik na Install Now opciju.

ScreenHunter_651 Jul. 05 14.13

Nakon izbora tipa instalacije počinje instalacija programa čiji se progres može grafički pratiti.

ScreenHunter_653 Jul. 05 14.20

Nakon završetka instalacije programa potrebno je kliknuti na Close.

ScreenHunter_654 Jul. 05 14.34

Na ovaj način imamo instaliran potpuno funkcionalan 60-to dnevni Microsoft Office Professional Plus 2013 paket, čiji se programi mogu koristiti i nadograđivati.

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s