Ninite

Automatska instalacija programa predstavlja brži i jednostavniji način instalacije programa bez provođenja kompletne instalacijske procedure. Kompletan proces instalacije programa je automatizovan. Programi se mogu automatski instalirati sa www.ninite.com sajta.

ScreenHunter_08 Feb. 05 15.10Prednosti ovakvog načina istalacije su slijedeće:

  • Uvijek se instalira posljednja stabilna verzija programa
  • Vrši se automatska nadogradnja programa
  • Instalira se 32-bitna ili 64-bitna verzija programa u zavisnosti od tipa sistema
  •  Ne instaliraju se razni dodaci sa programima kao što su toolbars i ostali dodaci
  • Kompletan process instalacije svakog programa je u potpunosti automatiziran, a samim tim se značajno skraćuje vrijeme instalacije
  •  Nema restarta virtuelne mašine u toku i na kraju instalacije programa
  • Ne instaliraju se ponovo već instalirani up-to-date programi
  • Kompletan proces instalacije se odvija u pozadini

Na primjer da bi se automatski instalirao program AIMP player  potrebno je na www.ninite.com sajtu selektovati AIMP program i kliknuti na Get Installler, Svi programi na ovom sajtu su podijeljeni po logičkim kategorima. Svaka kategorija sadrži određen broj programa koji se mogu automatski instalirati.

ScreenHunter_656 Jul. 05 22.20Klik na Save za spašavanje i preuzimanje Ninite AIMP Installer.exe

ScreenHunter_657 Jul. 05 22.22

Nakon preuzimanja potrebno je dva puta kliknuti na Ninite AIMP Installer.

ScreenHunter_658 Jul. 05 22.27

 AIMP program se preuzima i instalira.

ScreenHunter_661 Jul. 05 22.46Nakon instalacije programa klikna Close. Na ovaj način program AIMP je instaliran bez prethodne potrebe da se preuzima sa sajta i nakon toga instalira.

ScreenHunter_662 Jul. 05 22.47ScreenHunter_663 Jul. 05 23.07

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s