PCmover Express

PCmover Express predstavlja program za brz i jednostavan način prenosa fajlova sa jednog na drugi računar preko mreže bilo da se radi o WiFi konekciji, Ethernet konekciji ili izborom Laplink opreme za umrežavanje. Nakon pripreme starog i novog računara, program kopira sve označene fajlove sa jednog (starog) na drugi (novi) računar. Prije samog proseca preuzimanja, instalacije i korištenja programa objasnit ću terminologiju koja će se koristiti u samom toku korištnja programa.

  • Stari računar – predstavlja računar na kojem je instaliran WIndows XP operativni sistem koji sadrži fajlove koje je potrebno kopirati na drugi odnosno novi računar.
  • Novi računar – predstavlja računar na kojem je instaliran WIndows 7 ili Windows 8 Ili WIndows 8.1 operativni sistem i na koji se kopiraju označeni fajlovi sa računara na kojem je instaliran Windows XP operativni sistem. Može se reći da je to odredišni računar koji će sadržavati kopirane fajlove sa starog računara.
  • Transfer – je pojam koji se koristi za proces kopiranja fajlova sa starog na novi računar, odnosno sa računara na kojem je instaliran WIndows XP na računar na kojem je instaliran WIndows 7, odnosno Windows 8 ili Windows 8.1 operativni sistem.

ScreenHunter_02 Mar. 08 13.03Program se preuzima sa http://www.microsoft.com/windows/en-us/xp/transfer-your-data.aspx sajta klikom na Download now link. Program je potrebno instalirati i na stari (Windows XP) i na novi (Windows 7,8.8.1) računar.
ScreenHunter_01 Mar. 08 12.38Nakon instalacije i pokretanja programa klik na Next.

ScreenHunter_03 Mar. 08 14.12U narednom prozoru klik na Next.

ScreenHunter_04 Mar. 08 19.05U narednom prozoru potrebno je označiti Windows XP, odnosno označiti opciju za stari računar, tj.potrebno je prvo pripremiti stari računar sa instaliranim Windows XP operativnim sistemom za transfer fajlova. Klik na Next.

ScreenHunter_05 Mar. 08 19.09Nakon izbora Windows XP računara potrebno je selektovati i tip mrežne konekcije. U ovom primjeru sam izabrao WiFi or Wired Network.Ostale opcije obuhvataju podešavanje mreže korištenjem Laplink Ethernet kabla i Laplink USB kabla. I stari računar i novi računar moraju biti u istoj mreži bilo da se radi o bežičnoj ili žičanoj konekciji. Klik na Next.

ScreenHunter_06 Mar. 08 19.16Slijedi analiza starog računara.

ScreenHunter_07 Mar. 08 19.27Kao što je to bio slučaj sa starim (Windows XP) računatom, na isti način je potrebno konfigurisati i pripremiti novi računar odnosno potrebno je izabrati opciju Windows 7 / Windows 8 a nakon toga kliknuti na Next.

ScreenHunter_08 Mar. 08 19.40Nakon selektovanja mreže, proces tranfera fajlova na novi računar je jednostavan i zavisi od količine označenih fajlova koje želimo da kopiramo.

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s