VirtualBox

vb

VirtualBox je jedan od najboljih besplatnih programa za kreiranje, konfigurisanje i administraciju virtuelnih mašina. Predstavlja odlično rješenje za IT administratore i ostale korisnike, jer omogućava instaliranje i testiranje raznih verzija podržanih operativnih sistema i programa bez negativnih posljedica po postojeći host sistem. Program proširuje mogućnosti postojećeg host sistema jer omogućava rad sa više operativnih sistema i njihovih verzija unutar kreiranih virtuelnih mašina, kao i rad sa više različitih programa u isto vrijeme. Na primjer na host sistemu sa Intel-ovim ili AMD-ovim procesorom, sa hard diskom kapaciteta 1 TB, RAM memorijom od 8 GB, kao i ostalim dodatnim komponentama sistema, može se instalirati VirtualBox program, kreirati četiri ili pet virtuelnih mašina, instalirati operativni sistemi i programi, a zatim ih pokrenuti u isto vrijeme. Naravno, kreirane virtuelne mašine i instalirani programi ne moraju se uvijek pokretati i koristiti u isto vrijeme. Ako želimo da testiramo Windows 10 operativni sistem, kao i druge programe, kreiramo virtuelnu mašinu, instaliramo Windows 10 operativni sistem sa programima, bez potrebe za njegovom instalacijom na host sistemu, odnosno bez potrebe za čistom instalacijom operativnog sistema. Na taj način nastavljamo koristiti host operativni sistem bez gubitka podataka i potrebnog formatiranja hard diska, a u isto vrijeme koristimo Windows 10 i ostale instalirane programe, kao na host sistemu.

Virtuelna mašina pored instalacije, testiranja različitih verzija operativnih sistema i programa, može se koristiti i kao web server za instalaciju i konfiguraciju content management systems (CMS), kao što su: Joomla!, Drupal, WordPress, dotCMS, za kreiranje statičkih i dinamičkim web sajtova i stranica, za instalaciju i konfiguraciju relacionih baza podataka, kao što su: MySQL, SQLlite, SQL Server Express, kreiranje virtuelnih mreža…

– Definisanje osnovnih pojmova:

  • Virtuelna mašina (VM) – predstavlja softverski računar, odnosno računar unutar računara koji koristi resurse host sistema, odnosno fizičkog računara. Na virtuelnoj mašini instaliramo operativni sistem koristeći imagefajlove ili CD/DVD medij i ostale programe na isti način kao i na fizički računar.
  • Host sistem ili host računar – fizički računar na kojem je instaliran operativni sistem, bilo da se radi o Microsoft Windows operativnom sistemu ili nekom drugom operativnom sistemu.
  • Host operativni sistem – operativni sistem koji se instalira na host sistemu ili host računaru, odnosno na fizičkom računaru na kojem se instalira i VirtualBox program.
  • Guest operativni sistem – opeartivni sistem koji se instalira i pokreče u virtuelnoj mašini (VM). VirtualBox podržava Microsoft Windows, Linux, Novell Netware, SunSolaris kao i ostale operativne sisteme. Pod ostalim operativnim sistemima mogu se svrstati: MS-DOS, eComStation2, eComStation, FreeBSD, FreeBSD 64-bit i ostale 64-bitne operativne sisteme.
  • Virtual Appliances – predstavljaju gotove prekonfigurisane softverske pakete koji dolaze zajedno sa operativnim sistemom i programima, odnosno virtuelne mašine koje se preuzimaju i koriste bez predhodne potrebe za instalacijom operativnog sistema a nakon toga i inastalacijom programa.
  • Guest Additions – softverski dodaci koji se instaliraju u virtuelnoj mašini, a koji poboljšavaju interakciju između host i guest operativnih sistema i unaprijeđuju performanse guest operativnih sistema.

Nakon prezentiranja programa, njegovog definisanja i objašnjenja terminologije, prelazimo na njegovo preuzimanje i instalaciju. U nastavku ću korak po korak objasniti na koji način preuzeti posljednju verziju VirtualBox programa kao i kompletan proces instalacije programa. Host operativni sistem na koji ću instalirati program će biti Windows 7. Procedura instalacije programa za ostale podržane operativne sisteme je slična. Program se preuzima sa https://www.virtualbox.org/wiki/Downloads sajta, klikom na odgovarajuću verziju programa za odgovarajući operativni sistem. Instalacija programa nakon njegovog preuzimanja je jednostavna i ne razlikuje se od instalacije ostalih programa. Da bi se pokrenula instalacija programa, potrebno je dva puta kliknuti na preuzeti fajl.Klik na Next za početak procesa instalacije programa.

ScreenHunter_26 Mar. 14 19.55

Klik na Next. Mogu se izabrati i dodatne komponenete programa koje će se instalirati kao i lokaciju instalacije programa. Unaprijed zadate opcije nije potrebno mijenjati, dovoljne su za instalaciju.

ScreenHunter_27 Mar. 14 19.57

Klik na Next u narednom prozoru. Unaprijed označene opcije nije potrebno mijenjati.

ScreenHunter_28 Mar. 14 20.01

Klik na Install za početak instalacije programa.

ScreenHunter_29 Mar. 14 20.04

Nakon uspješnog završetka instalacije programa potrebno je kliknuti na Finish. Program se odmah pokreće nakon instalacije ako je selektovana opcija Start Oracle VM VirtualBox 4.3.24 after installation. Ako nije, program se pokreće dvostrukim klikom miša sa desktopa. Na ovaj način VirtualBox je spreman za kreiranje, i rad sa virtuelnim mašinama.

ScreenHunter_30 Mar. 14 20.07

ScreenHunter_31 Mar. 14 20.13

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s