VMware Player

VMware Player  je program za kreiranje, konfigurisanje i administraciju virtuelnih mašina. Predstavlja odlično rješenje za IT administratore i ostale korisnike, jer omogućava instaliranje i testiranje raznih verzija podržanih operativnih sistema i programa bez negativnih posljedica po postojeći host sistem.

ScreenHunter_28 Feb. 18 10.56Program proširuje mogućnosti postojećeg host sistema jer omogućava rad sa više operativnih sistema i njihovih verzija unutar kreiranih virtuelnih mašina, kao i rad sa više različitih programa u isto vrijeme. Na primjer na host sistemu sa Intel-ovim ili AMD-ovim procesorom, sa hard diskom kapaciteta 500 GB, RAM memorijom od 4 GB, kao i ostalim dodatnim komponentama sistema, može se preuzeti i instalirati VMware Player 5 program, kreirati četiri ili pet virtuelnih mašina, instalirati operativni sistemi i programi, a zatim ih pokrenuti u isto vrijeme. Naravno, kreirane virtuelne mašine i instalirani programi ne moraju se uvijek pokretati i koristiti u isto vrijeme. Ako želimo da testiramoWindows 8 operativni sistem, odnosno bilo koju verziju Windows 8 operativnog sistema, kao i druge programe, kreiramo virtuelnu mašinu, instaliramo Windows 8 operativni sistem sa programima, bez potrebe za njegovom instalacijom na host sistemu, odnosno bez potrebe za čistom instalacijom operativnog sistema. Na taj način nastavljamo koristiti host operativni sistem bez gubitka podataka i potrebnog formatiranja hard diska, a u isto vrijeme koristimo Windows 8 i ostale instalirane programe, kao na host sistemu. Na narednoj slici je prikazana Windows 7 virtelna mašina koja je kreirana i pokrenuta na host sistemu, odnosno koja je kreirana i pokrenuta na Windows XP host operativnom sistemu.

ScreenHunter_40 Feb. 18 13.27

Virtuelna mašina pored instalacije, testiranja različitih verzija operativnih sistema i programa, može se koristiti i kao web server za instalaciju i konfiguraciju content management systems (CMS), kao što su: Joomla!, Drupal, WordPress, dotCMS, za kreiranje statičkih i dinamičkim web sajtova i stranica, za instalaciju i konfiguraciju relacionih baza podataka, kao što su: MySQL, SQLlite, SQL Server Express. Iduće slike prikazuju virtuelnu mašinu koja je konfigurisana kao web server i na kojoj je instalirana posljednja verzija Joomla! 3 content management system (CMS) i phpBB foruma.

ScreenHunter_56 May. 22 20.31

ScreenHunter_57 May. 22 20.41

 – Definisaje osnovnih pojmova:
  • Virtuelna mašina (VM) – predstavlja softverski računar, odnosno računar unutar računara koji koristi resurse host sistema, odnosno fizičkog računara. Na virtuelnoj mašini instaliramo operativni sistem koristeći image fajlove ili CD/DVD medij i ostale programe na isti način kao i na fizički računar.
  • Host sistem ili host računar – fizički računar na kojem je instaliran operativni sistem, bilo da se radi o Microsoft Windows operativnom sistemu ili nekom drugom operativnom sistemu.
  • Host operativni sistem – operativni sistem koji se instalira na host sistemu ili host računaru, odnosno na fizičkom računaru na kojem se instalira i VMware Player 5 program.
  • Guest operativni sistem – opeartivni sistem koji se instalira i pokreče u virtuelnoj mašini (VM). VMware Player 5 podržava Microsoft Windows, Linux, Novell Netware, SunSolaris kao i ostale operativne sisteme. Pod ostalim operativnim sistemima mogu se svrstati: MS-DOS, eComStation2, eComStation, FreeBSD, FreeBSD 64-bit i ostale 64-bitne operativne sisteme.
  • Virtual Appliances – predstavljaju gotove prekonfigurisane softverske pakete koji dolaze zajedno sa operativnim sistemom i programima, odnosno virtuelne mašine koje se preuzimaju i koriste bez predhodne potrebe za instalacijom operativnog sistema a nakon toga i inastalacijom programa. Slika 1.11 prikazuje BitNami Discourse Stack 0.9.0-1 (Ubuntu 12.04) prekonfigurisanu virtuelnu mašinu.
  • VMware Tools – softverski dodaci koji se instaliraju u virtuelnoj mašini, a koji poboljšavaju interakciju između host i guest operativnih sistema i unaprijeđuju performanse guest operativnih sistema.

Nakon predstavljanja programa, njegovog definisanja i objašnjenja terminologije, prelazimo na njegovo preuzimanje i instalaciju. U nastavku ću korak po korak objasniti na koji način preuzeti posljednju verziju VMware Player 5 programa kao i kompletan proces instalacije programa. Host operativni sistem na koji ću instalirati VMware Player 5 će biti Windows XP Professional SP3. Procedura instalacije programa za ostale podržane operativne sisteme je slična. Program se preuzima sa www.vmware.com sajta klikom na Player link iz izabranog Downloads menija koji sadrži programe podijeljene po kategorijama.

ScreenHunter_29 Feb. 18 11.33Otvara se nova stranica koja sadrži verziju VMware Player programa za sve podržane operativne sisteme, kao i linkove za njihovo preuzimanje. Obzirom da ću program instalirati na Windows XP Professional SP3 host operativnom sistemu, kliknut ću na Download link pored verzije VMware Player-a za  Windows operativne sisteme. U lijevom dijelu prozora, ispod naziva Download VMware Player, može se vidjeti koja je posljednja verzija programa koja se preuzima u polju pored naziva Major Version.

ScreenHunter_30 Feb. 18 11.42

Instalacija programa nakon njegovog preuzimanja je jednostavna i ne razlikuje se od instalacije ostalih programa. Da bi se pokrenula instalacija programa, potrebno je dva puta kliknuti na preuzeti fajl.Klik na Next za početak procesa instalacije programa.

ScreenHunter_31 Feb. 18 11.49

Klik na I accept the terms in the licence agreement a nakon toga na Next.

ScreenHunter_32 Feb. 18 11.55Klikom na Next program će se instalirati u unaprijed zadatoj lokaciji. Lokacija instalacije programa se može promijeniti klikom na Change.

ScreenHunter_33 Feb. 18 11.57U narednom prozoru može se birati da li će program prilikom svakog pokretanja automatski vršiti provjeru nadogradnje sa Interneta ili ne. Način nadogradnje programa može se podesiti u opcijama programa nakon završene instalacije. Klik na Next.

ScreenHunter_34 Feb. 18 11.59Opciju Help Improve VMware Player ostavljam selektovanu. Klik na Next.

ScreenHunter_35 Feb. 18 12.01

Označene programske kratice za lakše pokretanje programa ne mijenjam.Klik na Next.

ScreenHunter_36 Feb. 18 12.03

Klik na Continue za početak instalacije programa.

ScreenHunter_37 Feb. 18 12.05Nakon završetka procesa instalacije programa, kliknuti ću na Finish. Ovim korakom je instalacije programa završena. Program je spreman za kreiranje, konfigurisanje i rad sa virtuelnim mašinama.

ScreenHunter_38 Feb. 18 12.09

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s