VMware vCenter Converter Standalone

ScreenHunter_33 Mar. 16 12.15

Host sistem, odnosno fizički računar se može konvertovati u virtuelnu mašinu i pokrenuti i koristiti u VMware Player programu kao i druga kreirana virtuelna mašina. Da bi se izvršila konverzija fizičkog sistema u virtuelnu mašinu, potreban je program VMware vCenter Converter Standalone  program. Program vrši konverziju virtuelnih i fizičkih mašina u virtuelne mašine. Omogućava između ostalih funkcija konverziju slijedećih tipva mašina: fizičke mašine, VMware virtuelne mašine, Microsoft Virtual PC virtuelne mašine, Parallels virtuelne mašine odnosno virtuelne mašine kreirane sa Parallels programima, Hyper – V virtuelne mašine kao i konverziju raznih tipova image sistema koje obuhvataju: Acronis True Image Backup, StorageCraft ShadowStore, Symantec LiveState Recovery Image. Program se preuzima sa www.vmware.com sajta. Prije samog preuzimanja potrebno je izvršiti registraciju na sajt klikom na Create an Account.

ScreenHunter_32 Mar. 16 12.08

Dvostrukim klikom na preuzeti fajl počinje proces instalacije programa. Klik na Next.

ScreenHunter_34 Mar. 16 12.17

Klik na Next.

ScreenHunter_36 Mar. 16 12.19

Klik na I agree to the terms in the Licence Agreement a nakon toga klik na Next

ScreenHunter_37 Mar. 16 12.21

Klikom na Next program će se instalirati u unaprijed zadatoj lokaciji. Lokacija instalacije programa se može promijeniti klikom na Change

ScreenHunter_38 Mar. 16 12.22

U narednom prozoru ću izabrati Local installation kao tip instalacije, odnosno sve konverzije će se izvršavati na lokalnom računaru a nakon toga kliknuti na Next

ScreenHunter_39 Mar. 16 12.25

 Klik na Install za početak instalacije programa

ScreenHunter_40 Mar. 16 12.28

Nakon završetka procesa instalacije programa, kliknuti ću na Finish. Na ovaj način je kompletan proces instalacije programa završen i VMware vCenter Converter Standalone  program je spreman za korištenje. Izborom opcije Run Converter Standalone Client now, program se pokreće odmah nakon njegove instalacije. U suprotnom se pokreće dvostrukim klikom miša na desktopu.

ScreenHunter_41 Mar. 16 12.30

ScreenHunter_42 Mar. 16 12.34

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s