Windows 8

Instalacija Windows 8 operativnog sistema

U ovom primjeru ću objasniti instalaciju Windows 8 Enterprise verzije operativnog sistema u virtuelnoj mašinii koju sam kreirao koristeći program VMware Player. Instalacija na fizičkom  računaru se ne razlikuje od instalacije u virtuelnoj mašini Windows 8 Enterprise se preuzima sa www.technet.microsoft.com sajta klikom na GET STARTED NOW link i izborom 32-bitne ili 64-bitne verzije. Ovo je probna potpuno fukcionalnna  90-to dnevna verzija Windows 8 Enterprise operativnog sistema.

ScreenHunter_633 Jul. 04 11.43

Preuzeti Windows 8 image fajl je potrebno snimiti na DVD sa nekim od programa. U ovom primjeru sam koristio program Astroburn Lite. Snimanje image fajla na DVD predstavlja jedan on načina instalacije operativnog sistema u virtuelnu mašinu, odnosno predstavlja instalaciju operativnog sistema direktno sa DVD-a. Može se koristiti i preuzeti image fajl bez predhodnog snimanja na DVD. Detaljan proces preuzimanja Windows 8 operativnog sistema i proces snimanja image fajla na DVD sam objasnio u svojoj knjizi “WMware Player 5 – Vodič za IT administratore i ostale korisnike”.

ScreenHunter_09 Feb. 06 11.09Nakon snimanja image fajla na DVD prelazi se proces kreiranja virtuelne mašine i instalacije Windows 8 Enterprise operativnog sistema.

  1. U  VMware Player 5 programu ću  kliknuti  na Create a new Virtual Machine
  2. U New Virtual Machine Wizard prozoru, kao način instalacije operativnog sistema biram opciju Installer disc: odnosno instalaciju operativnog sistema direktno sa Windows 8 Enterprise DVD diska. Klik na Next 
  3. U polju ispod Virtual machine name potrebno je upisati ime virtuelne mašine. Virtuelna mašina će se zvati Windows 8 Enterprise. Lokacija na disku gdje su smješteni fajlovi i folderi koji su vezani za virtuelnu mašinu se ne mijenja. Klik na Next
  4. Maksimalni kapacitet diska je 50 GB pošto će se instalirati i programi nakon instalacije operativnog sistema. Ostale opcije se ne mijenjaju. Klik na Next
  5. Klik na Finish i Windows 8 Enterprise virtuelna mašina na koju će se instalirati operativni sistem je kreirana

Nakon kreiranja virtuelne mašine prelazi se na instalaciju operativnog sistema.

VMware Player 5 programu ću selektovati  Windows 8 Enterprise virtuelnu mašinu i kliknuti na Play virtual machine.

Nakon pokretanja virtuelne mašine pojavljuje se crni prozor sa Windows logo

ScreenHunter_245 Jun. 09 22.02 Klik na Next nakon podešavanja osnovnih jezičkih postavki, vremenskog i valutnog formata.

ScreenHunter_246 Jun. 09 22.06

Da bi počeo proces instalacije klik na Install now opciju

ScreenHunter_247 Jun. 09 22.42

U slijedećem prozoru klik na I Accept the licence terms, a nakon toga na Next

ScreenHunter_248 Jun. 09 22.45

Biram Custom:Install Windows only (advanced) kao tip instalacije. Ovaj tip instalacije je za čistu instalciju operativnog sistema, za razliku od Upgrade opcije koja je za nadogradnju podržanih operativnih sistema novom verzijom.

ScreenHunter_249 Jun. 09 22.47

U slijedećem prozoru potrebno je kliknuti na Next nakon izbora diska, odnosno nakon izbora  kreiranog virtuelnog hard diska prilikom procesa kreirana virtuelne mašine na koji će se instalirati operativni sistem

ScreenHunter_250 Jun. 10 13.22

Nakon izbora diska počinje instalacija operativnog sistema

ScreenHunter_251 Jun. 10 13.31

Nakon završetka instalacije operativnog sistema i restarta virtuelne mašine, u Personalize prozoru upisuje se ime računara u polju ispod naziva PC name, a zatim klik na Next

ScreenHunter_252 Jun. 10 13.47

Potrebno je izabrati Use express settings opciju za automatsko početno podešavanje sistema

ScreenHunter_253 Jun. 10 13.56

Upisati ću mail adresu u Sign in to your PC prozoru kao i u narednom Add Security info prozoru, a nakon toga kliknuti na Next

ScreenHunter_255 Jun. 10 14.09

Popunit ću predviđena polja sa dobivenim brojčanim i slovnim oznakama u Finish up prozoru i kliknuti na Next

ScreenHunter_260 Jun. 10 15.05

Nakon završenog podešavanja pojavljuje se Windows 8 Enterprise desktop. Na ovaj način je instaliran Windows 8 Enterprise operativni sistem u virtuelnoj mašini.

ScreenHunter_263 Jun. 10 15.17

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s